Viete, ako kúpiť nehnuteľnosť? Takto sa to robí u nás

30. augusta 2020
0 Comments

Volanie na ponuky bytov, nekončiace chodenie na obhliadky nehnuteľností, zaobstaranie všetkých právnych dokumentov k nehnuteľnosti ako napr. pôdorys bytu, vek domu, potvrdenie o bezdĺžnosti nehnuteľnosti, znalecký posudok a pod. 

To všetko si vyžaduje veľa času a energie.

Mens zabezpečí všetky dokumenty pre účel kúpy a prevodu nehnuteľnosti na klienta, zabezpečí znalecký posudok, vyplatí všetky poplatky, prípadne dlhy na byte, pripraví zmluvu o prevode vlastníckych práv v súlade s financujúcou bankou klienta.

Ako tu u nás prebieha?

  • Vypočujeme si vaše predstavy o lokalite a nehnuteľnosti, skúsime Vám poradiť ako sa na veci dívať, aké sú nástrahy a čo je potrebné dodržať pri výbere.
  • Po vyplnení finančného dotazníku spočítame bonitu zákazníka z pohľadu banky a zorientujeme ho v jeho finančných možnostiach v bankovom sektore – max. výšku úveru, hypotéky. Ponúkneme riešenie dofinancovania až do výšky 100% nehnuteľnosti, prípadne financovanie rekonštrukcie nehnuteľnosti.
  • Spoločnosť Mens s.r.o. vykoná vytipované obhliadky aktuálnych nehnuteľností na trhu v súlade s kritériami ktoré zákazník zadal a informuje zákazníka o stave, kvalite a konečnej cene nehnuteľnosti aj s prípadnou stavebnou rekonštrukciou.

Nájdeme Vám nehnuteľnosť a vybavíme to všetko za Vás.

Schválenie vybranej nehnuteľnosi

Po schválení nehnuteľnosti klientom Mens s.r.o. vykúpi danú nehnuteľnosť, oslobodí danú nehnuteľnosť od dlhov a prípadných právnych rizík, prípadne vykoná na nej stavebnú rekonštrukciu na mieru zákazníkovým požiadavkám.

Absolvovanie bankových pohovorov a porovnanie bankových ponúk financovania za klienta

Vykonáme prieskum trhu v bankovom sektore v mene klienta, vyberieme najlepšiu ponuku pre jeho možnosti, zabezpečíme časový a zmluvný súlad s bankovým hypotekárnym schvalovateľom.

Zabezpečenie znaleckého posudku 

Znalcovi zabezpečíme všetku dokumentáciu potrebnú k vyhotoveniu znaleckého posudku. Znalca prizveme viackrát počas rekonštrukcie na obhliadku, čím zabezpečíme, že znalecká hodnota nehnuteľnosti bude vyššia z dôvodu evidencie stavebnej rekonštrukcie stavebným dozorom a znalcom v oblasti stanovovania hodnoty nehnuteľnosti, čo klientovi uľahčí a zároveň aj zvýši možnosť dostať lepšiu hypotéku.

Príprava zmlúv u správcu bytového domu

V kooperácii so správcom nehnuteľnosti alebo bytového domu pripravíme prevod zmlúv a členstiev z pôvodného vlastníka na nového vlastníka nehnuteľnosti a zároveň spíšeme všetky stavy meračov a energií.

Príprava zmlúv u dodávateľov energií

Pripravíme prevodné zmluvy z pôvodného vlastníka na nového vlastníka s odpisom jednotlivých hodnôt meračov, nahlásime ich dodávateľom aby s nimi už nik nemohol disponovať resp. vykonať na nich zmeny.

Príprava zmluvy o prevode vlastnícky práv k nehnuteľnosti 

Pripravíme zmluvu o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti v súlade s aktuálnou legislatívou a s financujúcou bankou tak aby sa nevyskytli chyby v zmluvách alebo boli vypustené nevýhodné bankové zmluvné dodatky alebo iné znenia.

Príprava návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Pripravíme a zabezpečíme riadne podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností potrebných pre čerpanie hypotéky ako aj zmlúv na prevod vlastníckych práv nehnuteľnosti na nového majiteľa, či nakúpenie všetkých potrebných kolkov.

Po potvrdení zavkladovania zmlúv na katastri nehnuteľnosti vykonáme aj prevod práv u správcu bytového domu alebo nehnuteľnosti, dodávateľov energií a pod. za klienta.

Už Vám len odovzdáme kľúče a môžte štaste a spokojne bývať vo vašej novej nehnuteľnosti.