Nekúria Vám radiátory?

28. februára 2020
0 Comments

Radiátory, ktoré sú hore studené a dole teplé, treba odvzdušniť. Keďže vzduch stúpa hore, najčastejšie sú to radiátory na vyšších poschodiach obytných domov. Medzi náradím by ste mali mať mosadzný kľúčik na odvzdušnenie radiátorov. Mosadzné kľúče na odvzdušňovanie sú vhodnejšie ako hliníkové, lebo sú pevnejšie. Otvára sa nimi odvzdušňovací ventil v hornej časti radiátora. Pri niektorých typoch radiátorov budete potrebovať na odvzdušnenie skrutkovač alebo Vám postačí 5-centovka.

Niektoré radiátory nehrejú

Keď sú pri kúrení radiátory na poschodí studené a ani na prízemí nie sú veľmi teplé, skontrolujte hladinu vody v zásobníku a v expanznej nádrži. Hladiny by mali siahať asi do tretiny nádržiek. Chybu môže spôsobovať aj pokazený ventil, ktorý ovláda servomotor.

Upchatie kalom

Keď je spodná časť radiátora studená a horná teplá, radiátor je pravdepodobne plný kalu. Kal je produktom korózie vnútri systému. Problému sa dá predísť pridaním protikorózneho prípravku do obehovej vody. Túto chybu môžete odstrániť tak, že radiátor odmontujete a prepláchnete ho.

Pokazené čerpadlo

Keď sú radiátory na prízemí studené, na poschodí vlažné, ale z vodovodných ventilov tečie horúca voda, na vine je pravdepodobne pokazené čerpadlo kúrenia. Keď však netečie ani teplá voda, skontrolujte časový spínač a plamienok kotla.

Opatrné odvzdušňovanie

Odvzdušňovací ventil otvárajte opatrne, proti smeru chodu hodinových ručičiek. Dávajte pozor, aby vám nevypadol a nestratili ste ihlu, ktorá vodu uzaviera. Pod ventilom podržte handru alebo nádobku na zachytenie vytekajúcej vody. Keď voda začne vytekať, ventil zatvorte.

Málo vody v systéme ústredného kúrenia

Keď pri odvzdušňovaní nevyteká z radiátora voda, môže to mať dve príčiny. Ventil je zablokovaný, alebo je v systéme málo vody. Skúste odvzdušniť iný radiátor na tom istom poschodí. Keď v inom radiátore voda je, vráťte sa k prvému a prečistite odvzdušňovací otvor. Keď voda nevyteká ani z iného radiátora na tom istom poschodí, doplňte vodu v systéme ústredného kúrenia.

Prečistenie ventilu

Pred čistením odvzdušňovacích otvorov otvorte ventily radiátorov naplno. Otvorte odvzdušňovací ventil, vyberte z neho ihlu a odložte ju na bezpečné miesto, aby sa nestratila. Tenkým neohybným drôtikom prečistite otvor v teliesku ventilu tak, že nečistotu zasuniete do radiátora. Ihlu vložte na miesto a založte skrutku ventilu. Odvzdušňovanie by už malo fungovať a vaše radiátory by mali po odvzdušnení dobre hriať.