Bariéry a zábrany A-Safe Patentované bezpečnostné absorpčné flexibilné bariéry a zábrany A-Safe

Viac informácií

TEXTILNÉ UTIERKY – prenájom a servis = bezstarostne a čisto

... urobíme to v za vás

  • Dodáme požadované množstvo priemyselných utierok aj s rezervou
  • Vyberieme vhodné priemyselné utierky a dodáme množstvo podľa potreby ich použitia
  • V pravidelných intervaloch vymeníme špinavé utierky za čisté bez potreby nahlásenia výmeny
  • Investujeme vlastné financie do ich výroby
  • Platíte vždy len rovnaké hodnoty za utierky = výhoda pre plánovanie a cash-flow
  • Nestaráte sa o nič, len ich užívate a špiníte
  • Automaticky doplníme distribučné sudy na distribúciu a ich zber u vás

 

Textilné utierky sa používajú pri čistení strojov, zariadení, výrobkov resp. všade tam, kde je potrebné stále dodržiavať čistotu potrebnú k dosiahnutiu kontinuity výroby alebo zásobovania. Textilné utierky sú vyrábané podľa potrieb zákazníka s ohľadom na environmentálne prostredie. Utierky vymieňame v vždy v rovnakých intervaloch 14 – 28 – 42 – 84 dní v závislosti potreby zákazníka.