Bariéry a zábrany A-Safe Patentované bezpečnostné absorpčné flexibilné bariéry a zábrany A-Safe

Viac informácií

Rodinné domy - Hôrky

V lokalite obce Hôrky bude vystavaná nová forma prímestského komunitného bývania v rozsahu 4 samostatne stojace rodinné domy a 3 samostatne stojace rodinné dvojdomy. Riešené územie je svahové so sklom zo severu na juh v tvare nepravidelného lichobežníka a okolité pozemky sú nezastavané.

 

Pozemky sa nachádzajú v blízkosti zastavanej časti obce Hôrky v časti označenej v územnom pláne ako rozvojová zóna RZ 5 – Severozápad zadefinovaná pre výstavbu rodinných domov.

 

Prístupová komunikácia na pozemok bude vybudovaná z východnej strany pozemku s odbočením z miestnej komunikácie. Pod touto komunikáciou sú v jednej ryhe vybudované rozšírenia vodovodu, plynovodu, NN rozvodov a dažďová kanalizácia.

Rodinný dom A

Na parcelách na severnej strane pozemku označených Ax sú 4 samostatne jednopodlažné nepodpivničené rodinné domy umiestnené 2m od severnej hranice pozemku s terasami a dvormi situovanými na juh.

Rodinný dom B

Na parcelách na severnej strane pozemku označených Bx sú navrhnuté 3 dvojpodlažné rodinné dvojdomy s dvoma samostatnými bytovými jednotkami s malometrážnymi dvormi pre mladé rodiny, ktoré sú náhradou za bývanie v byte