Bariéry a zábrany A-Safe Patentované bezpečnostné absorpčné flexibilné bariéry a zábrany A-Safe

Viac informácií

Rodinný dom B

Na parcelách na severnej strane pozemku označených Bx sú navrhnuté 3 dvojpodlažné rodinné dvojdomy s 2 samostatnými bytovými jednotkami s malometrážnymi dvormi pre mladé rodiny, ktoré sú náhradou za bývanie v byte. Rodinný dvojdom je dvojpodlažný nepodpivničený s plochou strechou. Tvarovo sa jedná o dve odzrkadlené samostatné hmoty dvojdomu posunuté voči sebe v horizontálnom aj vertikálnom smere.

 

Pre každú samostatnú bytovú jednotku dvojdomu sú vedľa domu umiestnené dve odstavné plochy pre automobily. Vstup a vjazd na parcely je zo severnej strany pozemkov. Cez zádverie sa dostaneme do obytnej časti spojenej kuchyne s obývačkou z ktorej je východ na terasu. Podlažia sú vertikálne prepojené priestorovým jednorameným schodiskom. Na 2. np sú navrhnuté 3 spálne a kúpeľňa. Úžitková plocha 112,19 m2.

 

Nosný systém objektu  tvoria obvodové múry v kombinácii s vnútorným nosným múrom. Nosnú konštrukciu stropu nad 1.np a strechy tvorí železobetónová doska uložená na nosných múroch objektu. Schodisko je navrhnuté taktiež železobetónové. Vnútorné priečky sú murované murovacích tvárnic. Obvodový a strešný plášť je navrhnutý tak aby spĺňal revidovanú teplotechnickú normu STN 73 0540. Vykurovanie objektu je navrhnuté teplovodné podlahové. Vykurovacie médium plynový kotol alt. elektrokotol. Odkanalizovanie objektu je navrhnuté do prefabrikovanej žumpy. Dažďové vody zo striech budú zachytávané v podzemných nádržiach s prepadom do trativodov a voda z nádrží bude používaná na zavlažovanie. Merania plynu a elektriky budú umiestnené na hranici pozemku, meranie vody bude umiestnené  vo vodomernej šachte.