Bariéry a zábrany A-Safe Patentované bezpečnostné absorpčné flexibilné bariéry a zábrany A-Safe

Viac informácií

Rodinný dom A


Na parcelách na severnej strane pozemku označených Ax sú 4 samostatne jednopodlažné nepodpivničené rodinné domy umiestnené 2m od severnej hranice pozemku s terasami a dvormi situovanými na juh. Pre každý rodinný dom sú navrhnuté dve odstavné plochy pre automobily. Pôdorys rodinného domu je v tvare obdĺžnika zo severozápadnej resp. severnej strany rodinného domu, cez zádverie sa dostaneme do dennej časti, obývačky s kuchyňou a chodbou do 3 spálni a kúpeľne.
Úžitková plocha 100,88 m2.

 

Nosný systém objektu  tvoria obvodové múry v kombinácii s vnútorným nosným múrom. Nosnú konštrukciu strechy tvorí železobetónová doska uložená na nosných múroch objektu. Vnútorné priečky sú murované murovacích tvárnic. Obvodový a strešný plášť je navrhnutý tak aby spĺňal revidovanú teplotechnickú normu STN 73 0540.

 

Vykurovanie objektu je navrhnuté teplovodné podlahové. Vykurovacie médium je plynový kotol alt. elektrokotol. Odkanalizovanie objektu je navrhnuté do prefabrikovanej žumpy. Daždové vody zo striech budú zachytávané v podzemných nádržiach s prepadom do trativodov a voda z nádrží bude používaná na zavlažovanie. Merania plynu a elektriky budú umiestnené na hranici pozemku, meranie vody bude umiestnené vo vodomernej šachte.