Bariéry a zábrany A-Safe Patentované bezpečnostné absorpčné flexibilné bariéry a zábrany A-Safe

Viac informácií

Adresa

B.S.Timravy 2
Žilina, SK 010 08

Kancelária

Rosinská cesta 9
Žilina, SK 010 08
Mobil:
+421 (0) 905 891 074
Servisné služby:
+421 (0) 948 836 336
E-mail:
mens@mens.sk
IČO:
444 037 55
DIČ:
2022681144
IČ DPH:
SK 2022681144
Číslo účtu:
SK7775000000004006805596

Kontaktujte nás

Referencie